Ogłoszenia

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03.2018 r.

• Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, przygotowujące nas do owocnego przeżywania Świąt Wielkanocnych. Porządek rekolekcyjnych nauk podaje Ojciec Jan Ślęczka MS, jest również wywieszony w gablotach oraz umieszczony na stronie internetowej parafii. Dzisiaj Gorzkie Żale z nauką rekolekcyjną o 15.15. O 16.00 msza św. z kazaniem rekolekcyjnym i nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej, oraz dla młodzieży klas drugich i trzecich gimnazjum i szóstych i siódmych szkół podstawowych. We wtorek dzień spowiedzi rekolekcyjnej od 8.30 do 12.00 i od 14.30 do 18.00, w Kawęczynie od 15.45 do 16.30. Dla starszych i nie obłożnie chorych msza św. z możliwością spowiedzi i sakramentem namaszczenia będzie w poniedziałek o 12.30. Postarajmy się pomóc starszym i chorym w przybyciu do kościoła. Obłożnie chorych odwiedzimy w domach przed świętami. W środę zakończenie rekolekcji. Składka w tym dniu będzie przeznaczona dla Ojca rekolekcjonisty na cele misyjne jako wyraz naszej wdzięczności za głoszone do nas Słowo Boże. W poniedziałek i środę msza św. z nauką ogólną dla wszystkich o 9.30 i 18.00, we wtorek o 18.00, w Kawęczynie w poniedziałek, wtorek i środę o 16.30. W poniedziałek po mszy św. wieczornej nauka stanowa dla małżeństw i rodziców.
• W piątek Droga Krzyżowa o 17.30 i 19.30. Msze św. wieczorne o 18.00.
• Można nabywać baranki i paschaliki na wielkanocny stół. Za złożoną ofiarę 5 zł na cele charytatywne otrzymamy pamiątkową świecę albo baranka. Są także do nabycia stroiki, znicze i wkłady.
• Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Dla dzieci Ola i Jaś, MGN, Promyczek Dobra. W GN: „Wielko Post z o. Pio”, o 5 latach pontyfikatu papieża Franciszka i inne interesujące artykuły. Zapraszamy do biblioteki parafialnej w niedziele po mszy św. o 9.00.
• Zbiórka ministrantów i lektorów we wtorek po mszy św., chór dorosłych w środę, młodzież w piątek, zespół Aniołki we wtorek o 16.00.
• Na kwiaty do Bożego Grobu złożono: Łysaków Leśniakówka: 350 zł, Łysaków Brnik: 200 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i przeprowadzającym zbiórkę.
• Przyszła Niedziela jest Niedzielą Palmową Męki Pańskiej. Poświęcenie palm i procesja ku czci Chrystusa Króla o godz. 10.30. Przed sumą gromadzimy się z palmami na placu przykościelnym od strony dzwonnicy gdzie będzie poświęcenie palm i skąd wyruszy uroczysta procesja do kościoła. Prosimy przygotować palmy. Najładniejsze i najbardziej okazałe zostaną nagrodzone. Składka z Niedzieli Palmowej jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie jako nasza jałmużna postna.
• Posługa sakramentalna u chorych przed świętami: ks. Katecheta we wtorek 27 marca od 13.00, ks. Proboszcz w piątek 23 marca od 8.00. Prosimy o zgłoszenia.
• W kościele akademickim KUL zostaną odprawione msze św. gregoriańskie: od 18 marca za śp. Kazimierza Ksenia a od 1 kwietnia za śp. Krystynę Sidur. Zachęcamy rodzinę i bliskich do uczestnictwa we mszy św. i modlitwy za zmarłych.
• Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na prace konserwatorskie i utrzymanie cmentarza.
• Ośrodek Zdrowia w Czerminie informuje, że można skorzystać z bezpłatnej szczepionki przeciw pneumokokom dla dzieci 2,3,4 - letnich, które nie były szczepione. Rodziców prosimy o jak najszybszy kontakt z Ośrodkiem Zdrowia.
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Parafia św. Klemensa P.M. w Czerminie
18.03 - 21.03. 2018 r.


NIEDZIELA – 18.03

7.00 - Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich
9.00 - Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich
10.30 - Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich
12.00 – Msza św. i nauka dla wszystkich w Kawęczynie
15.15 – „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym dla wszystkich
16.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich i nauka stanowa dla młodzieży uczącej
się i pracującej oraz kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (klasy drugie i
trzecie Gimnazjum oraz siódme i szóste Szkoły Podstawowej)

PONIEDZIAŁEK – 19.03

8.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjum i klas VII Szkoły Podstawowej
9.30 – Msza św. i nauka dla wszystkich
11.00 – Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkół podstawowych klasy I-VI
12.30 – Msza św. i nauka dla chorych (Sakrament Namaszczenia i błogosławieństwo)
16.30 – Msza św. i nauka dla wszystkich w Kawęczynie
18.00 – Msza św. i nauka dla wszystkich w Czerminie oraz nauka stanowa dla małżeństw

WTOREK – 20.03

8.00 – Nauka dla uczniów szkół podstawowych kl. I-VI i spowiedź dla wszystkich do
godz.10.00.
10.00 – Nauka dla młodzieży gimnazjum i klas VII Sz.P. i spowiedź dla wszystkich do
godz. 12.00
14.30 – 18.00 – Spowiedź dla wszystkich z przerwą od 16.00-16.30
15.45 – 16.30 - Spowiedź w Kawęczynie
16.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich w Kawęczynie
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerminie

ŚRODA – 21.03

8.00 – Msza św. i nauka dla młodzieży gimnazjum i klas VII Sz.P.
9.30 – Msza św. i nauka dla wszystkich ( bł. na zakończenie rekolekcji)
11.00 – Msza św. i nauka dla uczniów szkół podstawowych kl. I-VI
16.30 – Msza św. i nauka dla wszystkich w Kawęczynie ( bł. na zakończenie rekolekcji)
18.00 – Msza św. i nauka dla wszystkich w Czerminie ( bł. na zakończenie rekolekcji)

Parafia pod wezwaniem sw. Klemensa w Czerminie
39-304 Czermin 477, telefon: 17-774-03-31, czermin@diecezja.tarnow.pl

Wykonal: Patryk Kaflowski (pkaflowski@gmail.com)