Ogłoszenia

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 14.04.2019 r.

 Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy przeżywali największe tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gorzkie Żale o 15.15. Po Prymarii pogadanka religijna i zmiana różańcowa.
 W poniedziałek o 18.30 w kościele katecheza chrzcielna i zapisy metrykalne na uroczysty chrzest dzieci w poniedziałek wielkanocny o godz. 10.30.
 Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 21.00. O godz. 21.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa ulicami Czermina. Wyruszymy spod kościoła, w stronę cmentarza, następnie przez Działki, Zawadę i z powrotem, zakończenie pod pomnikiem. Zapraszamy wszystkich parafian. Zabierzmy świece i pochodnie. Można będzie włączyć się w niesienie krzyża. Po mszy św. wieczornej i po drodze krzyżowej Caritas parafialna przygotowała „Chlebek” do święcenia za 4 zł i „Babkę wielkanocną” za 9 i 3 zł. Złożona minimalna ofiara będzie darem serca dla biednych i potrzebujących.
 Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Pana Jezusa. Adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy. O godz. 9.00 Droga Krzyżowa i adoracja dla dzieci, które złożą wtedy przed ołtarzem swoje oszczędności zbierane w czasie Wielkiego Postu do skarbonek Caritas. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. O godz. 16.30 Droga Krzyżowa a o 17.00 Obrzędy Wielkiego Piątku z adoracją krzyża i Komunią św. Po nabożeństwie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu, Gorzkie Żale i adoracja prowadzona przez nasze Róże. O godz. 21.00 adoracja dla młodzieży. Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja. Nie ma żadnej dyspensy. Ofiary składane przy adoracji krzyża są przeznaczone na miejsca kultu w Ziemi Świętej. Zadbajmy o uporządkowanie otoczenia i przystrojenie krzyży na terenie parafii. Porządek adoracji prowadzonych przez Róże Różańcowe jest wywieszony w gablotach.
 W Wielką Sobotę Kościół trwa w adoracji przy Grobie Pańskim i oczekuje zmartwychwstania. Przed południem poświęcenie pokarmów na wielkanocny stół. W Czerminie o godz. 8.00, 9.00 i 12.00, a od 10.00 w Dąbrówce, Kawęczynie i Brniu. Prosimy o pojazd z Dąbrówki i Łysakówka. Można przynieść w butelce wodę do poświęcenia. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 18.00. Przynieśmy świece na wieczorne nabożeństwo światła i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. W tym dniu postarajmy się zachować post do wieczornego nabożeństwa.
 W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 Rezurekcja. Przynieśmy ze sobą książeczki, aby zaśpiewać całą pieśń: „Wesoły nam dziś dzień nastał”. Następne Msze św. o godz. 9.00, 10.30 i 16.00. W Kawęczynie o godz. 12.00.
 W Poniedziałek Wielkanocny o 10.30 uroczysty chrzest dzieci. Składka na Uniwersytet JPII.
 Można jeszcze zakupić stroiki, znicze i wkłady do świec. Drobny dochód na cele charytatywne.
 Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Składka wielkanocna będzie przeznaczona na prace w kaplicy cmentarnej i utrzymanie cmentarza. Zostały wykonane prace przy drzewostanie na cmentarzu i odnowiony klozet. Trwają prace przy zwiększeniu ilości miejsc postojowych na parkingu kościelnym.
 Próba zespołu Aniołki we wtorek o 18.00 grupa starsza a o 17.15 grupa młodsza, chór w środę.
 Na urządzenie Bożego Grobu złożono: Czermin Podkościele: 415 zł, Breń Zadworze: 460 zł, Łysaków Leśniakówka: 370 zł; Łysaków Wrzoski: 260 zł; Łysaków Brnik: 210 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i organizatorom zbiórki.
 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy dla dzieci Olę i Jasia, Promyczek Dobra, nowy MGN z płytą Arki Nowego. Dla starszych Niedzielę i GN w którym: „wyjaśnienie liturgii Triduum Paschalnego, oraz o najnowszej adhortacji papieża Franciszka”.

WIELKI CZWARTEK

18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
19.00-21.00 – ADORACJA W CIEMNICY
21.00 – DROGA KRZYŻOWA W PLENERZE

WIELKI PIĄTEK

9.00 - DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
16.30 – DROGA KRZYŻOWA
17.00 – OBRZĘDY WIELKIEGO PIĄTKU
18.00 – GORZKIE ŻALE I ADORACJA
21.00 – ADORACJA DLA MŁODZIEŻY
WIELKA SOBOTA

7.00-18.00 – ADORACJA PRZY GROBIE P.J.

8.00; 9.00; 12.00 – POŚWIĘCENIE POKARMÓW

18.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

WIELKANOC

6.00 - REZUREKCJA
Parafia pod wezwaniem sw. Klemensa w Czerminie
39-304 Czermin 477, telefon: 17-774-03-31, czermin@diecezja.tarnow.pl

Wykonal: Patryk Kaflowski (pkaflowski@gmail.com)