Kontakt

Informacja o Metrykach

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”    /Wisława Szymborska/

 

Pod zaborem austriackim w 1784 roku nałożono na proboszczów parafi urzędowy obowiązek prowadzenia rejestrów urodzeń (Liber Natorum), ślubów (Liber Copulatorum) i zgonów (Liber Mortorum), każda wieś parafii miała posiadać osobną księgę. Dla większości parafii z naszego regionu najstarsze księgi sięgają końca XVIII wieku. 

Podczas działań wojennych zniszczeniu uległa część ksiąg parafii Czermin.

Dla księgi chrztów największe braki dotyczą wsi:

Dla małżeństw:

Dla zgonów:Stan zachowania metryk parafialnych.

 

Zachowały się natomiast kompletne indeksy chrztów z okresu 1846-1944, które uzupełniają nam brakujące informacje ze zniszczonych ksiąg chrztów. W wielu przypadkach były one potem pomocne podczas odtwarzania metryk urodzeń. Niektóre indeksy zawierają też przydatne dopiski dotyczące ślubów lub zgonów.
Przez cały czas istnienia parafii Czermin, czyli od czasów średniowiecza aż po dzień dzisiejszy zostało tutaj pochowanych ponad 25 tysięcy ludzi, teraz jesteśmy w stanie odkryć na nowo kim oni byli - także dla nas.

Zeskanowane indeksy metryk zostaną udostępnione pod adresem: Indeksy, natomiast skany oryginalnych metryk będą na bieżąco dodawane do: Metryki


Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

     parafia.czermin@gmail.com

Parafia pod wezwaniem sw. Klemensa w Czerminie
39-304 Czermin 477, telefon: 17-774-03-31, czermin@diecezja.tarnow.pl

Wykonal: Patryk Kaflowski (pkaflowski@gmail.com)